Povinná publicita

Projekt Fotovoltaický systém – Družstevní I 195, Hrádek na Vlárské dráze, CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003814 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící
pro vlastní spotřebu žadatele.

Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde
k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.